Równoważenie obciążenia – co to jest?

Według prognoz amerykańskiej międzynarodowej firmy specjalizującej się w obszarze wysokich technologii do 2022 roku wielkość światowego ruchu potroi się i osiągnie 4,8 zettabajtów. Wzrost liczby aktywnych użytkowników nieuchronnie doprowadzi do wzrostu obciążenia centrów danych. Dlatego niezwykle ważne jest, aby nauczyć się prawidłowo i szybko rozkładać obciążenie – równowagę.

Co to jest równoważenie obciążenia?

W ten sposób mamy pewność, że serwer firmowy nie będzie przeciążony ruchem. Koncepcja ta oznacza racjonalną redystrybucję przychodzącego ruchu internetowego pomiędzy strukturą serwerów wewnętrznych, nazywaną najczęściej farmą serwerów lub pulą serwerów.

Jak odbywa się równoważenie obciążenia?

Odbywa się to za pomocą sprzętu fizycznego lub wirtualnego, który określa, który z serwerów w puli najlepiej zaspokoi żądanie klienta. Co więcej, duży ruch sieciowy nie obciąża niepotrzebnie systemu. Dodatkowo metoda umożliwia wykonanie awaryjnego przekierowania pomiędzy urządzeniami. W związku z tym, jeśli jeden z serwerów ulegnie awarii, balanser natychmiast przekierowuje istniejące obciążenia na serwer zapasowy, zmniejszając w ten sposób negatywny wpływ na głównych użytkowników.

Dlaczego potrzebny jest moduł równoważenia obciążenia?

Load Balancer to usługa, która pomaga serwerom szybko przesyłać informacje, optymalizuje zużycie zasobów i zapobiega przeciążeniom. Kontroluje przepływ informacji pomiędzy serwerem lokalnym lub w chmurze a urządzeniem głównym – komputerem osobistym, laptopem, tabletem czy telefonem. Można to zobaczyć na przykładzie Network LoadBalancer.

Ta usługa stale sprawdza stan serwerów, aby upewnić się, że działają. W razie potrzeby system równoważenia wyklucza z puli uszkodzone serwery. Kontrolery dostarczania aplikacji, czyli kontrolery dostarczania aplikacji zawarte w module równoważenia obciążenia, posiadają dużą liczbę funkcji pomocniczych, takich jak kodowanie, uwierzytelnianie i zapora sieciowa aplikacji internetowych, tworząc w ten sposób wspólny punkt kontroli bezpieczeństwa, kontroli i inspekcji usług sieciowych.

Te funkcje pomocnicze obejmują:
– funkcja rozładowywania – stanowi ochronę przed atakami rozproszonymi z kategorii: „awaria usługi”;
– analityka predykcyjna – identyfikuje wąskie gardła w ruchu, zanim się pojawią;
– uruchomienie dodatkowych magazynów informacji online – w przypadku przekroczenia limitów ruchu wejściowego.

Istnieją dwa rodzaje modułów równoważenia obciążenia: w postaci oprogramowania lub specjalnego, niezależnego sprzętu fizycznego. Balancery sprzętowe tworzone są w oparciu o oprogramowanie mające na celu realizację specjalnych procesorów. W miarę wzrostu ruchu można dodawać nowe urządzenia równoważące w celu przetwarzania wymaganego wolumenu.

Zalety tej metody:
– Większa przepustowość dzięki oprogramowaniu działającemu na specjalnych procesorach.
– Wysoki stopień bezpieczeństwa ze względu na fakt, że tylko organizacja ma fizyczny dostęp do serwerów.
– Stała cena po zakupie.

Oprogramowanie do równoważenia obciążenia najczęściej działa na tańszym sprzęcie lub w chmurze. Mają jednak także swoje zalety, do których należą:

1. Szybka adaptacja do zmieniających się warunków i potrzeb.
2. Najtańsza cena niż zakup i obsługa urządzeń fizycznych.
3. Możliwość zwiększenia pojemności ponad pierwotną poprzez dodanie nowych próbek oprogramowania.

Rate article
Internetowy agregator faktów!